Monday, 19 October 2009

Oracle ROWNUM

Na baze-podataka.net je izašao moj novi post, ovaj put posvećen priči o rownum-u u Oracle RDBMS-u.

Tema može biti interesantna ljudima koji ranije nisu detaljnije čitali o ovoj pseudo koloni.
Objašnjeno je  njeno pravilno korišćenje u upitima , i skrenuta pažnja na neke česte zablude u vezi rownum-a...

Link: http://www.baze-podataka.net/2009/10/19/oracle-rownum/

No comments: